Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení


1.1 Vlastníkem a administrátorem www.a8svetelnareklama.cz je:
Signs & Light s.r.o., 1. Máje 276, 739 61 Třinec, IČ: 05656290, Výroba, expedice a sklad, Bystřice 1261, 739 95, dále jako "administrátor".
1.2 Eshop www.a8svetelnareklama.cz je dostupný na http://www.a8svetelnareklama.cz
1.3 Tato pravidla určují:
a) podmínky využívání eshopu
b) pravidla příjmu objednávek
c) pravidla pro správu zákaznických dat
d) podmínky reklamace
e) podmínky příjmu souborů do tisku
f) odpovědnost www.a8svetelnareklama.cz

2. Podmínky využívání služeb www.a8svetelnareklama.cz

2.1 Využíváním služeb www.a8svetelnareklama.cz znamená, že souhlasíte s těmito pravidly, jejich zásadami a se zákonem o ochraně osobních údajů.
2.2 Obsluhu mohou využít výhradně osoby s účtem v systému www.a8svetelnareklama.cz
2.3 Pro založení účtu na www.a8svetelnareklama.cz musíte vyplnit registrační formulář, který se nachází na stránce www.a8svetelnareklama.cz
2.4 V případě porušení pravidel nebo ukončením spolupráce s daným klientem, může být účet klienta na www.a8svetelnareklama.cz administrátorem odebrán.
2.5 Signs & Light si vyhrazuje právo ukládat data zákazníků (data zadaná při vytváření účtu), a veškeré údaje týkající se objednávek zákazníků, jejichž účet byl zrušen.
2.6 Údaje zadané zákazníkem při vytváření účtu na www.a8svetelnareklama.cz je možné změnit zasláním písemné žádosti na email: info@a8svetelnareklama.cz

3. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Prodávající
Prodávajícím je provozovatel tohoto internetového obchodu je firma Sings & Light s.r.o., 1. Máje 276, 739 61 Třinec – Staré město. Výroba a expedice Bystřice 1261, 739 95

Kupující – zákazník
Kupující – fyzická osoba (občan) - právní vztahy Prodávajícího s kupujícím se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími platnými předpisy.

Kupující - podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s kupujícím se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ.

Zboží
Zboží – výrobek je výhradně vyráběn individuálně dle zadání odběratele-zákazníka. To znamená, že po odsouhlasení specifikace zakázky a zaplacení zálohové faktury, je zadána do výroby.
Veškeré zboží je vyrobeno bez závad, a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Objednání zboží - zakázky
Kupující je oprávněn zboží objednat na webových stránkách po zaregistrování v internetovém obchodě. Objednávku lze provést pouze ze svého zaregistrovaného účtu. Odesláním internetové objednávky a zaplacením obdržené zálohové faktury zákazníkem, byla uzavřena kupní smlouva. Zákazník zaplacením, potvrzuje její závaznost a správnost. Tím rovněž dává souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům.
Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Storno zakázky – kupní smlouvy

Storno zakázky ze strany kupujícího
Objednávku nelze stornovat, pokud byla odsouhlasená zákazníkem a byla zahájená výroba. A proto nelze již odstoupit od kupní smlouvy a tím nelze vrátit zaplacenou zálohovou fakturu.

Storno zakázky ze strany prodávajícího
Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat zakázku. A to z kapacitních důvodů. Nebo by nebylo možné dodržet dohodnutý termín dodávky. O zrušení zakázky bude zákazník informován. Při zrušení zakázky ze strany prodávajícího má kupující právo na vrácení peněz z již zaplacené zálohové faktury. Příslušná částka bude vrácena v nejbližším možném termínu.

Dodání zboží
Kupující je o termínu dodání vždy informován telefonicky nebo elektronickou formou ještě před odesláním zboží.
Převzetí zboží
Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat obal zásilky. V případě poškozeného obalu je nutné sepsat s řidičem škodní protokol (zapsat výhradu převzetí do předávacího protokolu) nebo zásilku odmítnout. Proveďte detailní fotodokumentaci poškození zásilky, jak obalu, tak produktu! Mechanické poškození výrobku je nutné nahlásit do 2 dnů od převzetí zásilky od dopravce na lince zákaznického servisu PPL tel. 844 775 775 nebo u prodejce. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.
Kontrola zboží
Kupující je povinen po převzetí zboží, jej překontrolovat a ověřit jeho funkčnost a správnost dle objednávky, než bude provedena montáž. V případě zjištěné vady, pořídit fotodokumentaci. A neprodleně informovat výrobce a neprovádět montáž.

Řešení reklamací
Zakázka bez montáže
Na zakázku (světelnou reklamu) se vztahuje záruka 24 měsíců.
Plnění 24 měsíční záruky a servisních oprav garantujeme a provádíme pouze na našem výrobním/expedičním místě Bystříce 1261. Tím si výrobce vyhrazuje právo, aby vadné výrobky (světelná reklama) byly dodány na adresu výrobního / expedičního místa.
Způsob dopravy určuje výrobce. Přiměřené (obvyklé) náklady spojené s doručením nese výrobce. Není-li dohodnuto jinak.
Neneseme odpovědnost za poškození nesprávnou montáží, ukotvením, zapojením, nebo přepětím elektrické sítě. A extrémními povětrnostními vlivy.
Neneseme zodpovědnost za náklady spojené s pronájmem manipulační techniky, zvedací plošiny, vrtulník atd. Z důvodu odeslání vadného výrobku k reklamaci.
Pokud nám box nejste schopni doručit, po dohodě vám dodáme veškeré díly zdarma na opravu.
Po dohodě zajistíme servis i mimo naší provozovnu.

Zakázka s montáží prováděnou spol. Signs & Light.cz s.r.o.
Záruka 12 měsíců se vztahuje na všechny zakázky (světelnou reklamu), montáže prováděné námi nebo partnerem společnosti Signs & Light.cz s.r.o.
Neneseme odpovědnost za závady vzniklé přepětím elektrické sítě. A extrémními povětrnostními vlivy a jiné škody vzniklé nesprávným použitím.

Záruka zaniká
V případě nedodržení podmínek pro odbornou montáž a zapojení. Nebo jiné poškození nesprávnou manipulací.


Způsoby platby
Hotově
– pouze pro osobní odběr zboží u nás
Bankovním převodem:
– zálohová faktura před zadáním do výroby
- doplatek faktury před převzetím zboží

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží
Kupující nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http//www.coi.cz

4. Materiály pro tisk

4.1 Signs & Light neodpovídá za chybná data poslané klientem. Jestli materiály obsahují nezákonný obsah, může firma tisk odmítnout.
4.2 Signs & Light nedělá korektury (obsahu) materiálu poslané klienty.
4.3 Materiály zaslané na tisk, musí být připravené podle těchto specifikací: Grafické soubory - příprava
Signs & Light" NEODPOVÍDÁ za špatně připravená data a díky tomu za vzniklé chyby v tisku.
4.4 Všechny práce firmy Signs & Light a korektury jsou zasílány klientům na schválení. V tomto případě se termín realizace počítá od schválení klientem prostřednictvím mailu.
4.5. Signs & Light nenese žádnou odpovědnost za nahrané grafické soubory.
4.6 www.a8svetelnareklama.cz nearchivuje grafické soubory. Soubory na serveru FTP nebo zaslané do objednávky jsou po 30 dnech odstraněny.

5. Rozsah odpovědnosti


5.1 Signs & Light nenese odpovědnost za:
a) Tisk špatně připravených dat z hlediska obsahu.
b) Tisk špatně připravených dat z technického hlediska, ve kterých nebyly prováděny korektury firmou Signs & Light.
d) Tisk dat schválených klientem obsahující technické a obsahové chyby.
e) Zpoždění v termínu realizace vyplývající z dodací lhůty korektur od klienta.
f) Za zdržení prokázání platby mezi bankou Signs & Light a klientem.

6. Autorská práva

Obsah webové stránky WWW.www.a8svetelnareklama.cz je chráněn autorským právem. Práva pro použití webu a jeho obsah patří společnosti Signs & Light, Lasota Miroslav. Všechna loga, názvy, grafika, video, text, tvary, skripty, zdrojové kódy, hesla, ochranné známky, servisní značky patří firmě WWW.www.a8svetelnareklama.cz. Stahovat, kopírovat, upravovat, reprodukovat, přenášet nebo šířit jakýkoli obsah z WWW.www.a8svetelnareklama.cz bez souhlasu majitele je zakázáno.

keyboard_arrow_upkeyboard_arrow_down
menu