Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení


1.1 Vlastníkem a administrátorem www.signslight-loc.cz je:
Signs & Light s.r.o., 1. Máje 276, 739 61 Třinec, IČ: 05656290, Výroba, expedice a sklad, Bystřice 1261, 739 95, dále jako "administrátor".
1.2 Eshop www.signslight-loc.cz je dostupný na http://www.signslight-loc.cz
1.3 Tato pravidla určují:
a) podmínky využívání eshopu
b) pravidla příjmu objednávek
c) pravidla pro správu zákaznických dat
d) podmínky reklamace
e) podmínky příjmu souborů do tisku
f) odpovědnost www.signslight-loc.cz

2. Podmínky využívání služeb www.signslight-loc.cz

2.1 Využíváním služeb www.signslight-loc.cz znamená, že souhlasíte s těmito pravidly, jejich zásadami a se zákonem o ochraně osobních údajů.
2.2 Obsluhu mohou využít výhradně osoby s účtem v systému www.signslight-loc.cz
2.3 Pro založení účtu na www.signslight-loc.cz musíte vyplnit registrační formulář, který se nachází na stránce www.signslight-loc.cz
2.4 V případě porušení pravidel nebo ukončením spolupráce s daným klientem, může být účet klienta na www.signslight-loc.cz administrátorem odebrán.
2.5 Signs & Light si vyhrazuje právo ukládat data zákazníků (data zadaná při vytváření účtu), a veškeré údaje týkající se objednávek zákazníků, jejichž účet byl zrušen.
2.6 Údaje zadané zákazníkem při vytváření účtu na www.signslight-loc.cz je možné změnit zasláním písemné žádosti na email: info@signslight-loc.cz

3. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Prodávající
Prodávajícím je provozovatel tohoto internetového obchodu je firma Sings & Light s.r.o., 1. Máje 276, 739 61 Třinec – Staré město. Výroba a expedice Bystřice 1261, 739 95

Kupující – zákazník
Kupující – fyzická osoba (občan) - právní vztahy Prodávajícího s kupujícím se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími platnými předpisy.

Kupující - podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s kupujícím se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ.

Zboží
Zboží – výrobek je výhradně vyráběn individuálně dle zadání odběratele-zákazníka. To znamená, že po odsouhlasení specifikace zakázky a zaplacení zálohové faktury, je zadána do výroby.
Veškeré zboží je vyrobeno bez závad, a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Objednání zboží - zakázky
Kupující je oprávněn zboží objednat na webových stránkách po zaregistrování v internetovém obchodě. Objednávku lze provést pouze ze svého zaregistrovaného účtu. Odesláním internetové objednávky a zaplacením obdržené zálohové faktury zákazníkem, byla uzavřena kupní smlouva. Zákazník zaplacením, potvrzuje její závaznost a správnost. Tím rovněž dává souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům.
Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Storno zakázky – kupní smlouvy

Storno zakázky ze strany kupujícího
Objednávku nelze stornovat, pokud byla odsouhlasená zákazníkem a byla zahájená výroba. A proto nelze již odstoupit od kupní smlouvy a tím nelze vrátit zaplacenou zálohovou fakturu.

Storno zakázky ze strany prodávajícího
Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat zakázku. A to z kapacitních důvodů. Nebo by nebylo možné dodržet dohodnutý termín dodávky. O zrušení zakázky bude zákazník informován. Při zrušení zakázky ze strany prodávajícího má kupující právo na vrácení peněz z již zaplacené zálohové faktury. Příslušná částka bude vrácena v nejbližším možném termínu.

Dodání zboží
Kupující je o termínu dodání vždy informován telefonicky nebo elektronickou formou ještě před odesláním zboží.
Převzetí zboží
Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat obal zásilky. V případě poškozeného obalu je nutné sepsat s řidičem škodní protokol (zapsat výhradu převzetí do předávacího protokolu) nebo zásilku odmítnout. Proveďte detailní fotodokumentaci poškození zásilky, jak obalu, tak produktu! Mechanické poškození výrobku je nutné nahlásit do 2 dnů od převzetí zásilky od dopravce na lince zákaznického servisu PPL tel. 844 775 775 nebo u prodejce. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.
Kontrola zboží
Kupující je povinen po převzetí zboží, jej překontrolovat a ověřit jeho funkčnost a správnost dle objednávky, než bude provedena montáž. V případě zjištěné vady, pořídit fotodokumentaci. A neprodleně informovat výrobce a neprovádět montáž.

Řešení reklamací
Zakázka bez montáže
Na zakázku (světelnou reklamu) se vztahuje záruka 24 měsíců.
Plnění 24 měsíční záruky a servisních oprav garantujeme a provádíme pouze na našem výrobním/expedičním místě Bystříce 1261. Tím si výrobce vyhrazuje právo, aby vadné výrobky (světelná reklama) byly dodány na adresu výrobního / expedičního místa.
Způsob dopravy určuje výrobce. Přiměřené (obvyklé) náklady spojené s doručením nese výrobce. Není-li dohodnuto jinak.
Neneseme odpovědnost za poškození nesprávnou montáží, ukotvením, zapojením, nebo přepětím elektrické sítě. A extrémními povětrnostními vlivy.
Neneseme zodpovědnost za náklady spojené s pronájmem manipulační techniky, zvedací plošiny, vrtulník atd. Z důvodu odeslání vadného výrobku k reklamaci.
Pokud nám box nejste schopni doručit, po dohodě vám dodáme veškeré díly zdarma na opravu.
Po dohodě zajistíme servis i mimo naší provozovnu.

Zakázka s montáží prováděnou spol. Signs & Light.cz s.r.o.
Záruka 12 měsíců se vztahuje na všechny zakázky (světelnou reklamu), montáže prováděné námi nebo partnerem společnosti Signs & Light.cz s.r.o.
Neneseme odpovědnost za závady vzniklé přepětím elektrické sítě. A extrémními povětrnostními vlivy a jiné škody vzniklé nesprávným použitím.

Záruka zaniká
V případě nedodržení podmínek pro odbornou montáž a zapojení. Nebo jiné poškození nesprávnou manipulací.


Způsoby platby
Hotově
– pouze pro osobní odběr zboží u nás
Bankovním převodem:
– zálohová faktura před zadáním do výroby
- doplatek faktury před převzetím zboží

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží
Kupující nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http//www.coi.cz

4. Materiály pro tisk

4.1 Signs & Light neodpovídá za chybná data poslané klientem. Jestli materiály obsahují nezákonný obsah, může firma tisk odmítnout.
4.2 Signs & Light nedělá korektury (obsahu) materiálu poslané klienty.
4.3 Materiály zaslané na tisk, musí být připravené podle těchto specifikací: Grafické soubory - příprava
Signs & Light" NEODPOVÍDÁ za špatně připravená data a díky tomu za vzniklé chyby v tisku.
4.4 Všechny práce firmy Signs & Light a korektury jsou zasílány klientům na schválení. V tomto případě se termín realizace počítá od schválení klientem prostřednictvím mailu.
4.5. Signs & Light nenese žádnou odpovědnost za nahrané grafické soubory.
4.6 www.signslight-loc.cz nearchivuje grafické soubory. Soubory na serveru FTP nebo zaslané do objednávky jsou po 30 dnech odstraněny.

5. Rozsah odpovědnosti


5.1 Signs & Light nenese odpovědnost za:
a) Tisk špatně připravených dat z hlediska obsahu.
b) Tisk špatně připravených dat z technického hlediska, ve kterých nebyly prováděny korektury firmou Signs & Light.
d) Tisk dat schválených klientem obsahující technické a obsahové chyby.
e) Zpoždění v termínu realizace vyplývající z dodací lhůty korektur od klienta.
f) Za zdržení prokázání platby mezi bankou Signs & Light a klientem.

6. Autorská práva

Obsah webové stránky WWW.www.signslight-loc.cz je chráněn autorským právem. Práva pro použití webu a jeho obsah patří společnosti Signs & Light, Lasota Miroslav. Všechna loga, názvy, grafika, video, text, tvary, skripty, zdrojové kódy, hesla, ochranné známky, servisní značky patří firmě WWW.www.signslight-loc.cz. Stahovat, kopírovat, upravovat, reprodukovat, přenášet nebo šířit jakýkoli obsah z WWW.www.signslight-loc.cz bez souhlasu majitele je zakázáno.

keyboard_arrow_upkeyboard_arrow_down
menu